Nowości i wydarzenia

Dostawa 38 sztuk projektorów Panasonic PT-LB50NTE do jednego z wydawnictw prawniczych i biznesowych.

Konsekwncją dostawy było szkolenie kilkudziesięciu użytkowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie przewodowej i bezprzewodowej pracy z projektorem.

Więcej...

Otwarcie programu "Rzeczpospolita internetowa" w Kalinowie z udziałem ministra transportu Jerzego Polaczka.

Konferencję poprowadził Jan Pospieszalski. Program Rzeczpospolita Internetowa to ogólnopolski program grantowy dla społeczności lokalnych z gmin wiejskich...

Więcej...

Wybitni naukowcy i praktycy dyskutowali o technologiach, wytwarzaniu i wykorzystywaniu energii.

W trakcie sympozjum omawiane były najnowsze osiągnięcia w budowie i eksploatacji maszyn przepływowych, zwłaszcza turbin, pomp i sprężarek oraz sposoby uzyskiwania i przetwarzania energii, w tym energii odnawialnej.

Więcej...

50-lecie swojego istnienia Filmoteki Narodowej.

Uroczysty koncert w Filharmonii Narodowej z udziałem Adama Makowicza i Leszka Możdżera, który akompaniował specjalnemu pokazowi niemych filmów o przedwojennej Warszawie.

Więcej...