Aktualności

Nowości

W tym dziale można zapoznać się z najnowszymi wydarzeniami z dziedziny technik audiowizualnych, najnowszymi promocjami sprzętu audiowizualnymi oraz realizacjami kompleksowaymi wykonanymi przez naszą firmę


Wybierz wydarzenie z lewej strony na temat którego chciałbyś dowiedzieć się więcej.

Instalacja projektorów multimedialnych

2008-10-01

Instalacja projektorów multimedialnych Epson EMP-X3, ekranów elektrycznych Bjurab CEL200 wraz okablowaniem i tabliczkami przyłączeniowymi w czterech salach seminaryjnych Wydziału Zarządzania UW.

Wróć