Moduly

Kontrolery

Kontrolery Serii 3000 są podsystemem opracowanym przez firmę Mitsubishi na potrzeby obsługi wizualizacji wielkoformatowych. Sa podsystemem służacym do przetwarzania i obróbki obrazu ale jednocześnie systemem, który spina wszystkie pracujące ekrany w celu poprawienia niezawodności i kontroli. Obrazy, video i dane moga być pokazywane zarówno w formie analogowej jak i cyfrowej oraz obsługiwane sieciowo. Emitowany sygnał nadzorowany i monitorowany jest wtedy zależny od operatorów czy moderatorów sieci. System składa się z procesora podstawowego systemu operacyjnego X3000 OS, nakładki procesora współzależnego MK3000 i softwaru D-Wall, który spina wszystko w jeden zintegrowany pakiet, tak aby elementy doskonale współdziałały i by były kompatybilne z resztą sprzętu Mitsubishi Electric.

.

Mitsubishi-3000

System 3000 ogólne wiadomości

Mitsubishi-DWall

D-Wall software do zarządzania systemem procesorów 3000

Mitsubishi-MK3000

Nakładka-procesor graficzny VC-MK3000

Mitsubishi-X3000

Nakładka-procesor video ścian graficznych VS-X3000