Aktualności

Nowości

W tym dziale można zapoznać się z najnowszymi wydarzeniami z dziedziny technik audiowizualnych, najnowszymi promocjami sprzętu audiowizualnymi oraz realizacjami kompleksowaymi wykonanymi przez naszą firmę


Wybierz wydarzenie z lewej strony na temat którego chciałbyś dowiedzieć się więcej.

Centrum Informacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

2008-09-01

A.

Kompleksowe wyposażenie Auli widowiskowo-wykładowej na 900 osób z możliwością podziału na 2 części, w nowym obiekcie Centrum Informacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, o następujących funkcjach:

1. System wizualizacji oparty na 5 projektorach Panasonic o jasności o 3500-5000 Ansilumenów, ekranach projekcyjnych firmy AdeoScreen i ekranach plazmowych firmy Panasonic.

2. System nagłośnienia oparty na wzmacniaczach wielostrefowych, mikserach, głośnikach sufitowych i kolumnach ściennych firmy Apart, mikrofonach bezprzewodowych Sennheiser.

3. System sterowania AMX z 3 panelami dotykowymi umożliwiający sterowanie wszystkimi urządzeniami w Auli, w tym Auli z 2 różnych katedr i z pomieszczenia technicznego. W systemie zastosowano przełączniki VGA/audio/video/s-video firmy Kramer i Comm-tec. System steruje projektorami, ekranami, przełącznikami, głośnością, kamerą, oświetleniem i zaciemnieniem oraz transmisją sygnału do sali senatu, internetu i innych Auli Uniersytetu.

4. Komputerowy system generacji obrazu internetowego oparty na kamerze ściennej, generatorze PIP, umożliwiający transmisję wykładów (sygnał s-video i audio) on-line i off-line z Auli na stronę internetową uczelni. System umożliwia internetowe uczestnictwo w wykładach z podglądem wykładowcy i jego prezentacji komputerowej oraz wysłuchanie treści słownej wykładu.

5. Transmisję światłowodową wykładów z Auli do innych Auli Uniwersytetu Medycznego poprzez sieć uczelnianą i odtworzenie on-line na ekranach projekcyjnych i systemie nagłośnienia w innej Auli.

6. Całość uzupełniono o urządzenia źródłowe jak odtwarzacze i nagrywarki DVD, VCR, tablice interaktywne samokopiujące firmy Panasonic umożliwiające prezentację treści w notatek wykładowcy na ekranie komputera lub na stronie internetowej, wizualizery SXGA firmy Elmo, rzutniki pisma Medium, rzutniki slajdów, itd.


B.

Kompleksowe wyposażenie Sali Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Do Sali Senatu UM dostarczyliśmy i zainstalowaliśmy kompleksowe wyposażenia audiowizualne z systemem wizualizacji opartym na 2 projektorach Panasonic PT-LB55NTE, ekranie plazmowym i ekranie projekcyjnym firmy Adeo i wizualizerze firmy Elmo. System nagłośnienia firmy Apart zbudowany jest ze strefowego wzmacniacza 100V i głośników sufitowych oraz mikrofonów bezprzewodowych Sennheiser. Całym systemem, w tym oświetleniem i roletami elektrycznymi, zarządza system sterowania AMX i Kramer z bezprzewodowym panelem dotykowym AMX. Dodatkowo w holu zostały zainstalowane dwa monitory plazmowe Panasonic TH-50PF9EK o przekątnej 50 cali.

Wróć