Aktualności

Nowości

W tym dziale można zapoznać się z najnowszymi wydarzeniami z dziedziny technik audiowizualnych, najnowszymi promocjami sprzętu audiowizualnymi oraz realizacjami kompleksowaymi wykonanymi przez naszą firmę


Wybierz wydarzenie z lewej strony na temat którego chciałbyś dowiedzieć się więcej.

Otwarcie programu "Rzeczpospolita internetowa" w Kalinowie z udziałem ministra transportu Jerzego Polaczka.

2006-05-10

Konferencję poprowadził Jan Pospieszalski. Program Rzeczpospolita Internetowa to ogólnopolski program grantowy dla społeczności lokalnych z gmin wiejskich, którego celem jest budowanie społeczeństwa informacyjnego poprzez nowoczesną edukację oraz aktywizacja mieszkańców polskiej wsi. Do obsługi wykorzystano projektor o jasności 4500 ANSI lumenów, ekran

Wróć