Aktualności

Nowości

W tym dziale można zapoznać się z najnowszymi wydarzeniami z dziedziny technik audiowizualnych, najnowszymi promocjami sprzętu audiowizualnymi oraz realizacjami kompleksowaymi wykonanymi przez naszą firmę


Wybierz wydarzenie z lewej strony na temat którego chciałbyś dowiedzieć się więcej.

Wybitni naukowcy i praktycy dyskutowali o technologiach, wytwarzaniu i wykorzystywaniu energii.

2005-09-21

W trakcie sympozjum omawiane były najnowsze osiągnięcia w budowie i eksploatacji maszyn przepływowych, zwłaszcza turbin, pomp i sprężarek oraz sposoby uzyskiwania i przetwarzania energii, w tym energii odnawialnej. Projekcja odbywała się na dwóch ekranach ramowych, jeden z projektorów został specjalnie do tego celu podwieszony pod sufitem.

Wróć