Partnerzy

Konserwacja i serwis

Serwis , konserwacja  i dostawa części zamiennych do modułów firmy Mitsubishi - autoryzacja producenta

 1. Dostępność części zapasowych
 2. System wymiany lub naprawy podzespołów
 3. Konserwacja modułów
 4. Ubezpieczenie wsparcia technicznego i dostawy części zapasowych

 

1. Dostępność części zapasowych

Mitsubishi zapewnia dostawę części zamiennych do modułów wizualizacji wielkoformatowej w ciągu 5 lat od daty zaprzestania produkcji.

Wsparcie 5-letnie po zakończeniu produkcji zawiera naprawę podzespołów wymienialnych na instalacji (FRU- Field Replaceable Units), materiałów eksploatacyjnych, oprogramowania, instrukcji i wsparcia technicznego. Wszystkie produkty Mitsubishi są tak zaprojektowane, aby zapewnić sprawną wymianę FRU w miejscu instalacji przez wykwalifikowany personel autoryzowanego przedstawiciela (ARM - Authorized Representative of Mitsubishi). Autoryzowanym przedstawicielem Mitsubishi w  Polsce uprawnionym do serwisu i dostawy części zamiennych. jest AV.Net Sieci Audiowizualne Sp. z o.o. Jest wiele dodatkowych czynników ograniczających dostępność podzespołów, nawet w okresie produkcji modułów. W niektórych przypadkach poddostawcy Mitsubishi zaprzestają  produkcji części i w takich przypadkach Mitsubishi znajduje na rynku element zastępczy lub w ostateczności tworzy własne zapasy magazynowe, aby pokryć przewidywane zapotrzebowanie klientów. Jeśli produkt jest oferowany, to części zamienne są dostępne bez ograniczeń. Jeśli jego produkcja jest zakończona, to niektóre elementy mechaniczne nie zawierający części ruchomych, nie są produkowane ani magazynowane. To powoduje, że niektóre FRU nie są oferowane do sprzedaży, a jedynie do naprawy. To wymaga wcześniejszej dostawy uszkodzonego elementu  w celu jego naprawy. Jeśli klient wymaga bezwzględnie sprawnej części przed jej naprawą, to powinien zakupić zalecany zestaw części zapasowych i zapewnić sobie ciągłą 100% sprawność magazynowanych podzespołów. Przed upływem ostatniego dnia sprzedaży części zapasowych (LPD- Last Purchase Date), Mitsubishi przekazuje z odpowiednim wyprzedzeniem informację do wszystkich swoich autoryzowanych przedstawicieli wraz z listą FRU, których produkcja będzie zakończona. Autoryzowany przedstawiciel Mitsubishi dla danego obszaru, we współpracy z działem wsparcia technicznego Mitsubishi, rekomenduje listę FRU, które każdy klient powinien zakupić, aby zapewnić sobie niezakłóconą pracę w przewidywanym okresie eksploatacji. W szczególności należy przeprowadzić szczegółową ekspertyzę stanu technicznego modułów i wymienić wszystkie części, które uległy naturalnemu zużyciu jak filtry polaryzacyjne, wentylatory, panele LCD. Zasada LPD nie dotyczy lamp i filtrów powietrza.  

Przed upływem 5 lat od daty zaprzestania produkcji modułów każdy klient otrzyma możliwość zakupu zamówionej ilości FRU. Po upływie tego okresu Mitsubishi nie zapewnia w 100% wymiany ani naprawy FRU.

 

2. System wymiany lub naprawy podzespołów.

Standardowa gwarancja na części zamienne i materiały eksploatacyjne wynosi 90 dni od daty dostawy.
Gwarancja producenta obejmuje:

 • wymianę lub naprawę uszkodzonej części wg. decyzji Mitsubishi na koszt producenta
 • pokrycie kosztów dostawy z Mitsubishi do klienta w jedną stronę.

Mitsubishi wraz z AV.Net stosuje 3-krokowy system wymiany gwarancyjnej podzespołów (RMA – Return Materiał Authorization) aby wspólnie ze swoim  autoryzowanym przedstawicielem zminimalizować czas wymiany lub naprawy uszkodzonej części.
Krok 1: Diagnostyka problemu do poziomu FRU
Krok 2: Wymiana uszkodzonego FRU na sprawny otrzymany z Mitsubishi
Krok 3:Wysyłka uszkodzonego FRU do Mitsubishi

Krok 1. Diagnostyka


Na podstawie objawów uszkodzenia, listy FRU, opisu poszczególnych podzespołów Instrukcji Użytkownika oraz serwisowej instrukcji, wyszukiwania usterek AV.Net dokonuje identyfikacji uszkodzonego podzespołu.


Krok 2 . Wymiana


AV.Net pobiera FRU do wymiany z magazynu Użytkownika lub kontaktuje się telefonicznie lub e-mailem z Działem Wsparcia Technicznego firmy Mitsubishi przekazując następujące informacje:

 • Nr seryjny modułu lub części zamiennej zakupionej na odrębne zamówienie
 • Szczegółowy opis objawów uszkodzenia
 • Nr katalogowy uszkodzonego FRU i jego opis

Po otrzymaniu tych informacji, Mitsubishi weryfikuje uprawnienia gwarancyjne i wysyła FRU do wymiany transportem lądowym.

 

Krok 3. Zwrot

 • Zapakować uszkodzony FRU w opakowanie z otrzymanego z Mitsubishi FRU do wymiany, aby zabezpieczyć przed dalszym uszkodzeniem
 • Dołączyć kompletny raport serwisowy
 • Wyraźnie napisać nr RMA na opakowaniu
 • Wysłać (na własny koszt) uszkodzony FRU do Mitsubishi

Instrukcja RMA zostanie dołączona do każdego FRU przysłanego z Mitsubishi do wymiany.
Uwagi:

 • Mitsubishi analizuje wszystkie, nawet najmniej kosztowne uszkodzenia, więc wszystkie wymienione części w okresie gwarancyjnym winny być wysłane do Mitsubishi. To pozwala na ciągłą poprawę jakości i monitorowanie jakości u dostawców.
 • Wszystkie FRU powinny być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom. Jeśli części odesłane zostaną uszkodzone przez niewłaściwe pakowanie, wysyłający zostanie obciążony kosztami naprawy tych uszkodzeń.
 • Wszystkie elektroniczne podzespoły winny być zapakowane w torby antystatyczne lub całkowicie okryte folią aluminiową, aby zabezpieczyć przed uszkodzeniem spowodowanym ładunkiem elektrostatycznym.
 • Wszystkie zwrotne wysyłki muszą być wstępnie zatwierdzone przez Mitsubishi. Tylko otrzymanie numeru RMAMitsubishi uprawnia do zwrotu podzespołu.
 • Wszystkie opakowania zawierające zwroty lub FRU do naprawy winny być opisane numerem RMA nadanym przez Mitsubishi.
 • W przypadku, gdy Mitsubishi nie otrzyma uszkodzonego FRU w ciągu 60 dni od daty wstępnej wysyłki FRU na zamianę, Użytkownikowi zostanie wystawiona faktura na FRU wraz z kosztami dostawy wg cennika Mitsubishi. Użytkownik nie otrzyma następnej części na zamianę przed całkowitą zapłatą zafakturowanej kwoty.
 • System RMA stosuje się również do naprawy płatnej, której koszt jest określany po otrzymaniu uszkodzonej części przez Mitsubishi. W tym przypadku nie stosuje się wysyłki przed zwrotem.

 

3. Konserwacja modułów

AVNet Sieci Audiowizualne jako ARM firmy Mitsubishi oferuje konserwację modułów wizualizacji wielkoformatowej na podstawie jednorazowych zamówień lub umowy stałej. Mitsubishi zaleca wykonywanie konserwacji co 6 miesięcy. Zaniechanie konserwacji prowadzi nie tylko do pogorszenia jakości obrazu, ale również do zmniejszenia żywotności lamp projekcyjnych i paneli DLP.

Zakres prac konserwacyjnych obejmuje:

 • Demontaż ekranów.
 • Demontaż tylnych osłon, modułów elektroniki , układów optyki i paneli DLP.
 • Czyszczenie filtrów powietrza.
 • Czyszczenie wnętrza modułu projekcyjnego.
 • Czyszczenie ekranów, elementów optycznych i panelu DLP.
 • Montaż i regulacja panelu DLP,
 • Montaż  układu optycznego, modułów elektronicznych i ekranów.
 • Regulacja kolorystyki , jasności i jednorodności kolorów i jasności modułów.
 • Usługę wymiany lamp (bez kosztów zakupu lampy) każdorazowo w przypadku uszkodzenia (tylko w przypadku umowy stałej).

 

4. Ubezpieczenie wsparcia technicznego i dostawy części zapasowych

4.1. Ubezpieczenie standardowe

 • telefon zwrotny z helpdesku AV.Net w ciągu 1 godz.
 • Wsparcie telefoniczne 24/7
 • Niższe ceny na części zamienne i naprawy
 • Gwarancja na części zamienne 90 dni

4.2. Ubezpieczenie rozszerzone

 • telefon zwrotny z helpdesku AV.Net w ciągu 1 godz.
 • Wsparcie telefoniczne 24/7
 • Niższe ceny na części zamienne i naprawy
 • Dostawa części zamiennych w ciągu 6 dni roboczych
 • Gwarancja na części zamienne 6 miesięcy

4.3. Ubezpieczenie pełne

 • telefon zwrotny z helpdesku AV.Net w ciągu 1 godz.
 • Wsparcie telefoniczne 24/7
 • Niższe ceny na części zamienne i naprawy
 • Dostawa części zamiennych w ciągu 24 godzin
 • Gwarancja na części zamienne 12 miesięcy