Partnerzy

Sal konferencyjnych i wykładowych

Potrzeba posiadania sal konferencyjnych spełniających standardy światowe w zakresie sposobu przekazywania i odbioru informacji, skłania firmy do ich wyposażenia w najnowszej generacji urządzenia audiowizualne. We wszechstronnie wyposażonych salach mogą odbywać się zarówno konferencje, wykłady, narady, seminaria, prezentacje, spotkania z gośćmi, jak również narady robocze i zebrania z pracownikami oraz wszelkiego rodzaju szkolenia.

Mając na uwadze pełną funkcjonalność sal, proponujemy zastosowanie do ich wyposażenia następującego zestawu elementów systemu prezentacji audiowizualnej:

 • System projekcyjny - umożliwiający prezentację informacji z różnych źródeł sygnałów na ekranie o takim formacie, aby obraz był czytelny z każdego miejsca sali. System taki składa się z projektora o parametrach dostosowanych do planowanej wielkości ekranu i warunków pracy oraz z ekranu projekcyjnego zwijanego elektrycznie lub rozpiętego na ramie, o wielkości i rodzaju powierzchni dostosowanej do wymiarów sali i sposobu rozmieszczenia miejsc siedzących.

 • System wizyjnych i dźwiękowych urządzeń źródłowych – zapewniających możliwość korzystania z różnych form przedstawienia materiałów podczas konferencji, prezentacji czy zebrań, powodując wzrost zainteresowania uczestników samym tematem. Projektowane przez nas nowoczesne systemy projekcyjne dają Państwu możliwość korzystania z różnorodnych źródeł sygnałów:

  • Komputera – prezentacja wszystkich materiałów dostępnych w wersji elektronicznej.

  • Odtwarzacza BD/DVD – prezentacja video i audio z płyt Blue Ray, DVD i CD.

  • Nagrywarki HDD - umożliwia odtworzenie wcześniej nagranego spotkania
  • Wizualizera – prezentacje przygotowane na foliach, kartkach papieru, fotografiach, materiały z książek i innych przedmiotów trójwymiarowych.

  • Kompletu mikrofonów

 • System tele/wideokonferencyjny - umożliwia prowadzenie konferencji czy wykładu na dowolną odległość praktycznie bez opóźnień. Nowoczesne rozwiązania gwarantują jakość dźwięku znacznie przewyższającą rozmowę telefoniczną, a sygnał wideo jest jakości HD. W połączeniu z nagrywarką HDD mamy możliwość zachowania konferencji/wykładu i późniejszego powielenia na płytach DVD.
 • System nagłośnienia – umożliwiający przekaz dźwięku pochodzącego ze wszystkich źródeł sygnałów akustycznych, takich jak komputer, odtwarzacz DVD, nagrywarka HDD i inne, zapewniając odbiór bardzo wysokiej jakości. Zestaw nagłaśniający, wysokiej klasy wzmacniacz akustyczny oraz zestaw głośników klasy Hi-Fi zapewnią znakomite brzmienie i wierną reprodukcję dźwięku przy odtwarzaniu muzyki, filmu czy głosu.

 • System centralnego sterowania – doskonałe rozwiązanie, które scala w sobie obsługę użytecznych funkcji systemu (i każdego z urządzeń) w sposób przejrzysty, czytelny i logiczny, dając w ten sposób możliwość sterowania wszystkimi umieszczonymi w sali urządzeniami audiowizualnymi, oświetleniem, zaciemnieniem za pomocą jednego ekranu dotykowego. Prowadzący (lub pomocnik) z łatwością może sterować dowolną liczbą skomplikowanych urządzeń, w prosty sposób wybierając odpowiednie pole na ekranie dotykowym lub bezprzewodowym pilocie.

Wszystkie zaproponowane przez nas urządzenia współpracują ze sobą i stanowią funkcjonalną całość, dającą możliwość dołączania nowych urządzeń źródłowych, zapewniając w ten sposób nieograniczone możliwości rozbudowy oraz nowoczesność i funkcjonalność całego systemu.

3. Warunki oświetlenia i zaciemnienia w pomieszczeniu

Bardzo istotną sprawą jest rodzaj i natężenie oświetlenia sali. Najkorzystniejsze z punktu widzenia systemu projekcyjnego jest punktowe oświetlenie górne, zapewniające możliwość wykonania notatek w trakcie projekcji. Idealnym rozwiązaniem jest zapewnienie płynnej regulacji siły światła lub zapewnienie sekcyjnego wyłączania oświetlenia – np. sekcję świateł znajdującą się w pobliżu ekranu można wyłączyć pozostawiając czynne dalsze sekcje umożliwiające uczestnikom spotkania wykonywanie notatek.